Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goedkoopinlijsten.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@Goedkoopinlijsten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goedkoopinlijsten.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Goedkoopinlijsten.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Goedkoopinlijsten.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Goedkoopinlijsten.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Goedkoopinlijsten.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goedkoopinlijsten.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Noodzakelijk

Cookie: frontend 

Functie: Deze cookies wordt gebruikt voor het afhandelen van de gebruikerssessie tijdens het bezoek. 1 dag

Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: frontend_cid 

Functie: Deze cookies wordt gebruikt voor het afhandelen van de gebruikerssessie tijdens het bezoek. 1 dag

Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: cookie_closed

Functie: Onthoud cookie instellingen

Bewaartermijn: 1 maand

Cookie: cookie_accepted

Functie: Onthoud cookie instellingen

Bewaartermijn: 1 maand

Statistieken

Cookie: __utm.gif

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: Sessie

Cookie:__utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Cookie:__utmb

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Registreert tijdstip van bezoek.

Bewaartermijn: Sessie

Cookie:__utmc

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Registreert eindtijd van bezoek.

Bewaartermijn: Sessie

Cookie:__utmt

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Meet snelheid.

Bewaartermijn: Sessie

Cookie:__utmz

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Registreert welke zoekmachine er is gebruikt.

Bewaartermijn: 6 maanden

Marketing

Cookie:ads/ga-audiences google.com

Functie: Gebruikt door Google AdWords marketing. 

Bewaartermijn: Sessie

Cookie:ads/user-lists/# google.com

Functie: Niet geclassificeerd

Bewaartermijn: Sessie

Cookie:IDE

Functie: Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 

Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie:test_cookie

Functie: Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 

Bewaartermijn: Sessie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door goedkoopinlijsten.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar team@goedkoopinlijsten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Goedkoopinlijsten.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Goedkoopinlijsten.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via team@goedkoopinlijsten.nl